แจ้งข่าวสารการอบรม

ที่ ศธ 04096/ว712 ลง 11 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งหลักสูตรวันเวลาและจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม

โพสต์15 ก.พ. 2559 19:31โดยAdmin phayao2

         
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ที่จะเข้ารับการอบรม และรายละเอียดสื่ออินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งได้พิจารณาวางแผนกำหนดวันเวลาและหลักสูตรในการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมโดยแจ้งให้กับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมการอบรม ตามกำหนดการและหลักสูตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากโรงเรียนแกนนำมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดการอบรม สามารถประสานงานได้ที่ จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ โทรศัพท์ 095-451-6296 เพื่อความสะดวกในการดำเนินการอบรมต่อไป

ภาพอบรม DLIT โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงคำ 30-31 มกราคม 2559

โพสต์2 ก.พ. 2559 07:09โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2559 08:11 ]แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์และสื่อในการอบรมดังนี้ครับ

โพสต์28 ม.ค. 2559 05:26โดยAdmin phayao2


ประกาศ !!!!!
แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์และสื่อในการอบรมดังนี้ครับ 
1. Notebook พร้อมปลั๊กพ่วง จำนวน 1 ชุด
2. จัดเตรียมข้อมูลส่วนตัวเช่น ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย เป็นต้น
3. ติดตั้งโปรแกรม ChromePhotoscaps
4. เตรียมตัวอย่างข้อสอบตามสาระวิชาประมาณ 10 ข้อ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว(ไฟล์เวิรด์ หรืออื่นๆ)
5. ประวัติส่วนตัว แบบย่อ ภาพถ่ายข้าราชการ
6. powerpoint แนะนำตัวเอง
7. เข้าไปตรวจสอบยืนยันบัญชีที่ได้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://gg.gg/dlitpy2 โดยเข้าไปตรวจสอบที่เมนู “e-Mail ที่ได้รับและใช้ในการอบรมตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้” จากนั้นเข้าไปยืนยันบัญชีได้ที่เว็บไซต์ http://mail.phayao2.go.th

แจ้งโรงเรียนบ้านดู่ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.59 เป็นต้นไป

โพสต์26 ม.ค. 2559 22:21โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2559 22:37 ]


@ แจ้งโรงเรียนบ้านดู่ อบรม 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.59 เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนที่ http://dlit.phayao2.go.th

แจ้งโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และยืนยันอีเมล์ให้พร้อมใช้งาน

โพสต์26 ม.ค. 2559 22:15โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2559 22:38 ]

https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/lng-thabeiyn-kar-xbrm @ แจ้งโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ที่จะอบรมในวันที่ 30-31 ม.ค.59 ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้เข้าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และยืนยันอีเมล์ให้พร้อมใช้งาน 
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/lng-thabeiyn-kar-xbrm1-6 of 6