แจ้งโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และยืนยันอีเมล์ให้พร้อมใช้งาน

โพสต์26 ม.ค. 2559 22:15โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2559 22:38 ]
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/lng-thabeiyn-kar-xbrm @ แจ้งโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ที่จะอบรมในวันที่ 30-31 ม.ค.59 ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้เข้าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และยืนยันอีเมล์ให้พร้อมใช้งาน 
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/lng-thabeiyn-kar-xbrmComments