คลิกที่ภาพได้เลยครับ

ผลการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
หลักสูตร “Train the Trainer”

https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/kahndkar-laea-hlaksutr

http://dlit.phayao2.go.th/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/lng-thabeiyn-kar-xbrm
http://dlit.phayao2.go.th/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/kar-yunyan-baychi-thi-chi-ni-kar-xbrm
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/e-mail-thi-chi-ni-kar-xbrm-tam-thi-than-di-lng-thabeiyn-wi
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/neuxha-kickrrm-kahndkar
https://kahoot.it/#/

http://www.dlit.ac.th/index.php http://www.dlit.ac.th/index.php 

Distance Learning Solution by Google & YouTube@ ประกาศ !!!!!

แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์และสื่อในการอบรมดังนี้ครับ 
1. Notebook พร้อมปลั๊กพ่วง จำนวน 1 ชุด
2. จัดเตรียมข้อมูลส่วนตัวเช่น ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย เป็นต้น
3. ติดตั้งโปรแกรม ChromePhotoscaps 
 [Zoomit
4. เตรียมตัวอย่างข้อสอบตามสาระวิชาประมาณ 10 ข้อ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว(ไฟล์เวิรด์ หรืออื่นๆ)
5. ประวัติส่วนตัว แบบย่อ ภาพถ่ายข้าราชการ
6. powerpoint แนะนำตัวเอง
7. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีในการอบรม หรือ http://gg.gg/regispyo2
8. เข้าไปตรวจสอบยืนยันบัญชีที่ได้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://dlit.phayao2.go.th โดยเข้าไปตรวจสอบที่เมนู “e-Mail ที่ได้รับและใช้ในการอบรมตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้” จากนั้นเข้าไปยืนยันบัญชีได้ที่เว็บไซต์ http://mail.phayao2.go.th


ปฏิทินกำหนดการอบรม


@ แจ้งข่าวสารการอบรม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget