อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
หลักสูตร “Train the Trainer”
http://dlit.phayao2.go.th/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx


https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/kahndkar-laea-hlaksutr

http://dlit.phayao2.go.th/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/lng-thabeiyn-kar-xbrm
http://dlit.phayao2.go.th/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/kar-yunyan-baychi-thi-chi-ni-kar-xbrm
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/e-mail-thi-chi-ni-kar-xbrm-tam-thi-than-di-lng-thabeiyn-wi
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/neuxha-kickrrm-kahndkar
http://dlit.phayao2.go.th/kar-xbrm/-xbrm-kar-chi-sux-thekhnoloyi-google-apps-pheux-cadkar-reiyn-1-2-ph-y-58-rongreiyn-ban-weiyng-lx/baeb-pramein-kar-xbrm-rongreiyn-ban-haw-thung
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/khumux-kar-xbrm
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/dlit/gallery

@ เนื้อหา/กิจกรรม/กำหนดการ

เริ่มต้นการเรียนรู้
1. เข้าเว็บไซต์การเรียนรู้  http://dlit.phayao2.go.th
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีในการอบรม หรือ http://gg.gg/regispyo2
3. ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์  
[Chrome]  [Photoscape]  [Zoomit4. ล็อกอินเข้าบัญชี Google ที่  mail.phayao2.go.th หรือ mail.google.com ด้วยชื่อบัญชีของคุณ
5. บัญชีอีเมล์ 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม  โรงเรียนบ้านฝายกวาง  โรงเรียนบ้านปางวัว
 โรงเรียนอนุบาลปง โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา
  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
 โรงเรียนบ้านดอนเงิน โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านแม่ทาย
 
 โรงเรียนเทศบาลงิม(คือเวียงจ่ำ)

คู่มือการอบรม
 

คู่มือ (CREDIT สพฐ)
https://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGcHF2QUlkZE5uTnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGbVlZT3NVUmIwcU0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bx2jyV0ugwSVVzNvNGlBS2JIOFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGSnpRSFBBLXlKMU0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGVG5YN0U4QlZwY00/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bx2jyV0ugwSVSUJkVGY4aU5aUDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGN2VmVXgtZktPeXM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9NUgRYB5mJGOU81ZVRfZVE1U0U/view?usp=sharing