ประกาศ !!!!!
แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์และสื่อในการอบรมดังนี้ครับ 
1. Notebook พร้อมปลั๊กพ่วง จำนวน 1 ชุด
2. จัดเตรียมข้อมูลส่วนตัวเช่น ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย เป็นต้น
3. ติดตั้งโปรแกรม Chrome, Photoscaps
4. เตรียมตัวอย่างข้อสอบตามสาระวิชาประมาณ 10 ข้อ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว
5. ประวัติส่วนตัว แบบย่อ ภาพถ่ายข้าราชการ
6. powerpoint แนะนำตัวเอง
7. เข้าไปตรวจสอบยืนยันบัญชีที่ได้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://gg.gg/dlitpy2 โดยเข้าไปตรวจสอบที่เมนู “e-Mail ที่ได้รับและใช้ในการอบรมตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้” จากนั้นเข้าไปยืนยันบัญชีได้ที่เว็บไซต์ http://mail.phayao2.go.th

เริ่มต้นการเรียนรู้
1. เข้าเว็บไซต์การเรียนรู้ที่  gg.gg/dlitpy2
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีในการอบรม
3. ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ Chrome 
4. ล็อกอินเข้าบัญชี Google ที่ 
mail.phayao2.go.th หรือ  
mail.gmail.com ด้วยชื่อบัญชีของคุณ