เริ่มต้นการเรียนรู้
1. เข้าเว็บไซต์การเรียนรู้  gg.gg/dlitpy2
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีในการอบรม
3. ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ Chrome 
4. ล็อกอินเข้าบัญชี Google ที่  mail.phayao2.go.th หรือ mail.gmail.com ด้วยชื่อบัญชีของคุณ

วันแรก
 เวลา  เนื้อหา / กิจกรรม
8.00 - 8.15
ลงทะเบียน / พิธีเปิด
 8.15 - 8.25


แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการเรียน (Pre-Test)


ผลการทดสอบ


 8.25 - 12.00


 • จรรยาบรรณการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
 • Presentation
 • สามารถหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและได้ผลตามที่ต้องการ Google Search
 • การใช้ Chrome Browser และตั้งค่าการใช้งาน Chrome Browser 
 • Chorm Extention & Web Apps  - ท่านสามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดเครื่องมือต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการใช้งานได้ฟรีที่ chorm web store
 • ปฏิบัติการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Doc, Sheets และ Presentation และแบ่งปันข้อมูลด้วย Google Drive

Google Drive


สามารถสร้างเอกสารได้ในทุกรูปแบบ ได้แก่

 • Document  ใช้ในการเขียนงานเอกสาร คล้ายกับ Words

 • Presentation ใช้ในการสร้างเอกสารการนำเสนอ คล้ายกับ PowerPoint

 • Spreadsheet ใช้ในการสร้างเอกสารตาราง คล้ายกับ Excel

 • Drawing ใช้ในการสร้างรูปภาพ แผนผัง หรืออื่นๆ

นอกจากนั้นแล้ว เรายังสามารถค้นหา Application อื่นๆ ได้อีกใน Connect more apps เช่น Lucichart  ใช้สำหรับสร้าง Flowchart หรือ Powtoon ใช้สำหรับสร้างพรีเซ็นเตชั่นในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น


Google Drive Overview

Google Docs

Google Spreadsheet

Google Presentation


 • การใช้งาน Google Calendar

Calendarท่านสามารถเข้าไปที่ Calendar Support


การสร้างกิจกรรม (Create Event)

 • คลิกในวันเวลาในปฏิทินที่คุณต้องการสร้างกิจกรรม ⇒  พิมพ์ชื่อกิจกรรม ⇒  กดสร้างกิจกรรม (Create Event หรือกดแก้ไขกิจกรรม (Edit Event) เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คลิก สร้าง ในคอลัมน์ทางซ้ายของปฏิทิน ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บที่คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมได้

ลบปฏิทิน (Delete): กดไปที่ปฏิทินที่ต้องการลบ ⇒ กดลบปฏิทิน

แบ่งปันปฏิทิน (Invite Guest) - ให้ใส่ email address ของคนที่จะเชิญ

การแจ้งเตือน (Reminder) - ให้เลือกวิธีแจ้งเตือนจากเมนูแบบเลื่อนลงและป้อนเวลาแจ้งเตือนที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนเริ่มต้น ให้คลิกที่ เพิ่มการแจ้งเตือน


การตั้งค่าให้แจ้งเตือนผ่าน SMS - ไปที่ตั้งค่า ⇒ การตั้งค่ามือถือ ⇒ ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ⇒ verify code


สร้างปฏิทินกลุ่ม -  ไปที่ปฏิทินของฉันด้านซ้ายมือ (My calendars) ⇒ กดสร้างปฏิทินใหม่ (Create new calendar) ตั้งชื่อและใส่ข้อมูลปฏิทิน กำหนดระดับการแบ่งบัน (สาธารณะหรือส่วนตัว) กำหนดความสามารถในการเห็นข้อมูล


ขอดูปฏิทินของเพื่อนร่วมงาน - ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงที่อยู่ข้าง ปฏิทินอื่นๆ ⇒  เลือกเพิ่มปฏิทินของเพื่อน ⇒ ใส่ email address ⇒ คลิกเพิ่ม
 1. กลุ่มที่ 1 ลำดับ 1-10      วาระการประชุม  /   นำเสนอ
 2. กลุ่มที่ 2 ลำดับ 11-20    วาระการประชุม  /   นำเสนอ
 3. กลุ่มที่ 3 ลำดับ 21-30    วาระการประชุม  /   นำเสนอ
 4. กลุ่มที่ 4 ลำดับ 31-45    วาระการประชุม  /   นำเสนอ
 • กิจกรรมที่ 4  สร้างประวัติย่อของตนเอง ประกอบไปด้วยรูปถ่าย การศึกษา และการทำงาน <<< ตัวอย่างประวัติย่อ>>>
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหาร

https://kahoot.it/สร้าง e-classroom แบบง่ายๆด้วยตนเอง สั่งงาน ตรวจการบ้าน ให้คะแนนได้เลยทันที และลดเวลาการทำงานด้วย Google Classroom

  สร้างแบบประเมินผล ข้อสอบ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมทั้งประมวลผล วัดผลและตรวจข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

  • กิจกรรมที่ 6 การสร้างข้อสอบจาก Google Form และตรวจข้อสอบด้วย Flubaroo

  วันที่สอง
   เวลา  เนื้อหา / กิจกรรม
  09.00 - 17.00
  https://kahoot.it/


   สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
  • เทมเพลสสีแดง / เทมเพลสสีน้ำเงิน / เทมเพลสสีเขียว
   ชีวิตง่ายขึ้นด้วย Office 365 ในการใช้งาน Mail, Calendar, Yammer
        สรุปอภิปราย และซักถาม พิธีปิด