ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม DLIT

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม DLIT และเตรียมเข้ารับการอบรมดังนี้ 
1. เข้าไปยืนยันอีเมล์ที่ลิงค์ http://mail.phayao2.go.th  ตามคู่มือที่ลิงค์นี้ 
2. จัดเตรียม NoteBook พร้อมปลั๊กพ่วง
3. ติดตั้งโปรแกรม Chrome, Photoscap, 
4. จัดเตรียมรูป ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างข้อสอบ และอื่นๆ เพื่อประกอบในการอบรม
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 กันยายน 2558
อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558