(28 ก.ย.58) เนื้อหาการอบรม


เริ่มต้นการเรียนรู้
1. เข้าเว็บไซต์การเรียนรู้ที่ gg.gg/dlitpy2
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีในการอบรม
3. ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ Chrome 
4. ล็อกอินเข้าบัญชี Google ที่ mail.phayao2.go.th หรือ  www.gmail.com ด้วยชื่อบัญชีของคุณ


28 ก.ย.58
 เวลา  เนื้อหา / กิจกรรม
 08.30-09.00น.
 • ลงทะเบียน / พิธีเปิดโดย ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
 09.00-09.10น.

 09.10-10.30น.

 • จรรยาบรรณการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
 • Presentation
 • สามารถหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและได้ผลตามที่ต้องการ Google Search
 • การใช้ Chrome Browser และตั้งค่าการใช้งาน Chrome Browser 
 • Chorm Extention & Web Apps  - ท่านสามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดเครื่องมือต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการใช้งานได้ฟรีที่ chorm web store
 • ปฏิบัติการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Doc, Sheets และ Presentation และแบ่งปันข้อมูลด้วย Google Drive 

Google Drive


สามารถสร้างเอกสารได้ในทุกรูปแบบ ได้แก่

 • Document  ใช้ในการเขียนงานเอกสาร คล้ายกับ Words

 • Presentation ใช้ในการสร้างเอกสารการนำเสนอ คล้ายกับ Powerpoint

 • Spreadsheet ใช้ในการสร้างเอกสารตาราง คล้ายกับ Excel

 • Drawing ใช้ในการสร้างรูปภาพ แผนผัง หรืออื่นๆ


นอกจากนั้นแล้ว เรายังสามารถค้นหา Application อื่นๆ ได้อีกใน Connect more apps เช่น Lucichart  ใช้สำหรับสร้าง Flowchart หรือ Powtoon ใช้สำหรับสร้างพรีเซ็นเตชั่นในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น


Google Drive Overview

Google Docs

Google Spreadsheet

Google Presentation


 • การใช้งาน Google Calendar

Calendarท่านสามารถเข้าไปที่ Calendar Support


การสร้างกิจกรรม (Create Event)

 • คลิกในวันเวลาในปฏิทินที่คุณต้องการสร้างกิจกรรม ⇒  พิมพ์ชื่อกิจกรรม ⇒  กดสร้างกิจกรรม (Create Event หรือกดแก้ไขกิจกรรม (Edit Event) เพื่อใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คลิก สร้าง ในคอลัมน์ทางซ้ายของปฏิทิน ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บที่คุณสามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมได้

ลบปฏิทิน (Delete): กดไปที่ปฏิทินที่ต้องการลบ ⇒ กดลบปฏิทิน

แบ่งปันปฏิทิน (Invite Guest) - ให้ใส่ email address ของคนที่จะเชิญ

การแจ้งเตือน (Reminder) - ให้เลือกวิธีแจ้งเตือนจากเมนูแบบเลื่อนลงและป้อนเวลาแจ้งเตือนที่ต้องการ หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนเริ่มต้น ให้คลิกที่ เพิ่มการแจ้งเตือน


การตั้งค่าให้แจ้งเตือนผ่าน SMS - ไปที่ตั้งค่า ⇒ การตั้งค่ามือถือ ⇒ ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน ⇒ verify code


สร้างปฏิทินกลุ่ม -  ไปที่ปฏิทินของฉันด้านซ้ายมือ (My calendars) ⇒ กดสร้างปฏิทินใหม่ (Create new calendar) ตั้งชื่อและใส่ข้อมูลปฏิทิน กำหนดระดับการแบ่งบัน (สาธารณะหรือส่วนตัว) กำหนดความสามารถในการเห็นข้อมูล


ขอดูปฏิทินของเพื่อนร่วมงาน - ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงที่อยู่ข้าง ปฏิทินอื่นๆ ⇒  เลือกเพิ่มปฏิทินของเพื่อน ⇒ ใส่ email address ⇒ คลิกเพิ่ม
 10.30–10.45น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง
  https://kahoot.it/
10.45-12.00 น.
  1. กลุ่มที่ 1 ลำดับ 1-10      วาระการประชุม  /   นำเสนอ
  2. กลุ่มที่ 2 ลำดับ 11-20    วาระการประชุม  /   นำเสนอ
  3. กลุ่มที่ 3 ลำดับ 21-30    วาระการประชุม  /   นำเสนอ
  4. กลุ่มที่ 4 ลำดับ 31-40    วาระการประชุม  /   นำเสนอ
  5. กลุ่มที่ 5 ลำดับที่ 41-50  วาระการประชุม  /   นำเสนอ
  6. กลุ่มที่ 6 ลำดับที่ 51-60  วาระการประชุม  /   นำเสนอ
  7. กลุ่มที่ 7 ลำดับที่ 61-70  วาระการประชุม  /   นำเสนอ
 • กิจกรรมที่ 4  สร้างประวัติย่อของตนเอง ประกอบไปด้วยรูปถ่าย การศึกษา และการทำงาน 
 12.00–13.00 น. 
 •  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00–14.30 น.
 •  การใช้งานสังคมออนไลน์ Google plus, Hang Out Video, Hang Out On air
 14.30–14.45 น. 
 •  พักรับประทานอาหารว่าง
 14.45-17.00 น.   
 • สร้างแบบประเมินผล ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form การสร้างแบบสำรวจ พร้อมทั้งประมวลผล   วัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

Google Forms


ไปที่ Drive ⇒ สร้าง (กล่องแดงซ้ายบน) ⇒ แบบฟอร์ม ⇒ ตั้งชื่อ ⇒ เลือกธีม ⇒ ตกลง


Screen Shot 2557-02-27 at 12.10.08 PM.png

Description - เขียนคำอธิบายฟอร์ม

Question Title - ตั้งคำถามที่หัวข้อคำถาม

Help Text - ใส่ข้อความช่วยเหลือ

Question Type - เลือกประเภทคำถาม ⇒

Required Question - เลือกว่าจะเป็นคำถามที่ต้องตอบหรือไม่

Done - เมื่อเสร็จ 1 คำถามให้กดเสร็จสิ้น

Add Item - กดเพิ่มรายการเพื่อเพิ่มคำถาม


Screen Shot 2557-02-27 at 12.13.52 PM.png

Theme - ต้องการจะเปลี่ยนธีม

Choose reponse destination - เลือกปลายทางการตอบรับ

Accepting responses - กดที่ยอมรับการตอบรับเพื่อปิดรับแบบฟอร์ม หรือกดอีกครั้งเพื่อเปิดรับฟอร์ม

View live form - เมื่อต้องการจะดูฟอร์มออนไลน์

Send form - ส่งแบบฟอร์มให้คนอื่นๆทำ โดยส่งผ่าน Google+, Facebook, Twitter) หรือส่งเป็นอีเมล

Add collaborator - เพิ่มผู้ร่วมทำงานในการออกแบบฟอร์ม (File ⇒ Add collaborator)


View responses - ดูผลการตอบกลับใน spreadsheet

Summary of responses - ดูสรุปผลการตอบกลับเป็นกราฟ


Insert - คุณสามารถแทรก รูป วีดีโอ page break หรือ section break ได้


Flubaroo - insert ⇒ script ⇒ install Flubaroo ⇒ grade assignment ⇒ กำหนดค่าคะแนน ⇒ เลือก Answer Key ⇒ Grade ⇒ email ส่งเกรดให้นักเรียน


 • กิจกรรมที่ 5 เรียนรู้การงานจาก Google Form
 • กิจกรรมที่ 6 การสร้างข้อสอบจาก Google Form และตรวจคำตอบด้วย Flubaroo
 • กิจกรรมที่ 7 การสร้างแบบประเมินผล


1 ต.ค.58
 เวลา  เนื้อหา / กิจกรรม
8.30 - 10.30 น.
 • สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
 • เทมเพลสสีแดง / เทมเพลสสีน้ำเงิน / เทมเพลสสีเขียว


 12.00 – 13.00 น.
 •  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 - 14.30 น.
 • สร้าง website เพื่อทำเป็นที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วย Google Sites
 • ตั้งค่าเมนูต่างๆ
 • ประกาศของเว็บไซต์‎ - ข้อความชั่วคราวที่จะแสดงต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • การจัดเรียงหน้าเว็บไซต์
 • การตรวจสอบเว็บไซต์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • การแชร์และสิทธิ์
 • เปลี่ยนพื้นหลัง / หัวเว็บไซต์ / ด้านล่าง / ปฏิทิน / รูปประจำตัว / 
 • เพื่อประกาศข่าว / ประชาสัมพันธ์ / แทรกสื่อการสอนต่างๆ
 • เพิ่มหน้าเว็บไซต์ / แก้ไข / ลบ 
 • การกำหนดค่าการนับถอยหลัง
 • ไลด์โชว์
 • ตัวนับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • วิธีย่อชื่อ url ยาวๆ ให้สั้นลง ด้วยบริการย่อ URL จาก gg.gg

 14.30–14.45 น.
 •  พักรับประทานอาหารว่าง
 14.45-17.00 น.
 • ชีวิตง่ายขึ้นด้วย Office 365 ในการใช้งาน Mail, Calendar, Yammer สรุปอภิปราย ตอบข้อซักถาม 
 
 
 • สรุปอธิปราย / พิธีปิด
หน้าเว็บย่อย (2): 28 ก.ย.58 Post-Test 28 ก.ย.58 Pre-Test