e-mail ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนแล้ว

หลังจากท่านได้อีเมล์ และพาสเวิรด์ เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปทำการยืนยันอีเมล์ของท่านที่ลิงค์ด้านล่าง
สามารถเข้ายืนยันการใช้อีเมล์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.58 เป็นต้นไป