ดาว์นโหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

โพสต์20 ก.ย. 2558 02:53โดยAdmin phayao2

ดาว์นโหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เลขไทย

สามารถ ดาวน์โหลด จากด้านล่างนี้

Attachments:
Download this file (font.rar)รวม font ทั้งหมด 13 font[รวม font ทั้งหมด 13 font]2276 Kb
Download this file (IT9.zip)Font IT Sarabun9[Font IT Sarabun9]351 Kb
Download this file (คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH SarabunPSK Package.pdf)คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH[คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน Font TH]387 Kb
Download this file (แบบติดตั้ง.rar)รวม font ทั้งหมด 13 font แบบติดตั้งอัตโนมัติ[รวม font ทั้งหมด 13 font แบบติดตั้งอัตโนมัติ]2565 Kb
Download this file (แม่แบบหนังสือราชการ.rar)แม่แบบหนังสือราชการ[แม่แบบหนังสือราชการ]99 Kb
 
Comments