อบรมขยายผล DLIT 18-19 กันยายน 2558

โพสต์21 ก.ย. 2558 17:05โดยAdmin phayao2

18-19 ก.ย.58 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งได้จัดการอบรมขยายผล DLIT โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มาแนะนำให้ความรู้ 
Comments