เครื่องมือปรับแต่งเว็บไซต์

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังสีเขียว  143 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:17 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังสีเขียว(พื้นหญ้า)  720 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:17 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังสีเขียวดำ  98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:17 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังสีฟ้าเหลือทุ่งหญ้า  339 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:18 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังก้อนเฆมสีฟ้า  639 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:18 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังหลากสีบันเทิง  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:19 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
พื้นหลังน้ำเงินเขียวทุ่งหญ้า  301 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 17:19 Admin phayao2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ą
ดู
สำหรับทำไลด์โชว์หน้าเว็บไซต์  10 ก.ย. 2558 16:56 Admin phayao2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
หัวเว็บไซต์สีน้ำเงิน   245 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 16:54 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
หัวเว็บไซต์สีเขียว  368 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 16:37 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
หัวเว็บไซต์สีแดง  283 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 10 ก.ย. 2558 16:37 Admin phayao2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู ดาวน์โหลด
โลโก้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2  165 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2
ċ

ดู ดาวน์โหลด
ไฟล์ต้นฉบับ หัวเว็บไซต์  492 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
  477 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
  236 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2
ą

ดู ดาวน์โหลด
  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  7362 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  7378 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 9 ก.ย. 2558 05:42 Admin phayao2