การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

โพสต์11 พ.ย. 2558 22:35โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2558 23:07 ]
1. 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนบ้านยางขามสพป. พะเยา เขต 293ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนชุมชนบ้านบอนสพป. พะเยา เขต 291ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านสระสพป. พะเยา เขต 286ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนบ้านน้ำมินสพป. พะเยา เขต 281ทอง4


ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนเทศบาลเวียงลอสพป. พะเยา เขต 298ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่สพป. พะเยา เขต 295ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านพระนั่งดินสพป. พะเยา เขต 292ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงสพป. พะเยา เขต 288ทอง4 
5โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงสพป. พะเยา เขต 288ทอง4 
6โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วสพป. พะเยา เขต 288ทอง4 
7โรงเรียนบ้านปงใหม่สพป. พะเยา เขต 285ทอง7 
8โรงเรียนบ้านสร้อยศรีสพป. พะเยา เขต 285ทอง7 
9โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์สพป. พะเยา เขต 285ทอง7 
10โรงเรียนบ้านแวนโค้งสพป. พะเยา เขต 285ทอง7 
11โรงเรียนราชานุเคราะห์สพป. พะเยา เขต 285ทอง7 
12โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาสพป. พะเยา เขต 283ทอง12 
13โรงเรียนปิยมิตรวิทยาสพป. พะเยา เขต 283ทอง12 
14โรงเรียนบ้านม่วงสพป. พะเยา เขต 269ทองแดง14 
15โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมสพป. พะเยา เขต 259เข้าร่วม15 
16โรงเรียนบ้านไชยสถานสพป. พะเยา เขต 20เข้าร่วม 

 
 ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาสพป. พะเยา เขต 290ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านทุ่งแตสพป. พะเยา เขต 284ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 4.005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.35. 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมสพป. พะเยา เขต 298ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านสถานสพป. พะเยา เขต 295ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านแวนโค้งสพป. พะเยา เขต 293ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยสพป. พะเยา เขต 285ทอง4 6. 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนเทศบาลเวียงลอสพป. พะเยา เขต 290ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วสพป. พะเยา เขต 278เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านควรดงสพป. พะเยา เขต 275เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนบ้านเลี้ยวสพป. พะเยา เขต 273เงิน4 
5โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมสพป. พะเยา เขต 258เข้าร่วม5 
6โรงเรียนบ้านจำบอนสพป. พะเยา เขต 2-- 


7.017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3


8. 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนเทศบาลเวียงลอสพป. พะเยา เขต 290ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วสพป. พะเยา เขต 288ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านร่องส้านสพป. พะเยา เขต 285ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมสพป. พะเยา เขต 284ทอง4 
5โรงเรียนบ้านสระสพป. พะเยา เขต 277เงิน5 
6โรงเรียนบ้านเลี้ยวสพป. พะเยา เขต 277เงิน5 
7โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)สพป. พะเยา เขต 277เงิน5 
8โรงเรียนบ้านยางขามสพป. พะเยา เขต 275เงิน8 
9โรงเรียนบ้านหัวทุ่งสพป. พะเยา เขต 275เงิน8 
10โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24สพป. พะเยา เขต 275เงิน8 
11โรงเรียนบ้านควรดงสพป. พะเยา เขต 274เงิน11 
12โรงเรียนบ้านห้วยกั้งสพป. พะเยา เขต 274เงิน11 
13โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำสพป. พะเยา เขต 274เงิน11 
14โรงเรียนบ้านขุนกำลังสพป. พะเยา เขต 268ทองแดง14 
15โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สพป. พะเยา เขต 268ทองแดง14 
16โรงเรียนบ้านท่าม่านสพป. พะเยา เขต 267ทองแดง16 
9. 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนเทศบาลเวียงลอสพป. พะเยา เขต 293ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านร่องส้านสพป. พะเยา เขต 290ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมสพป. พะเยา เขต 288ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนบ้านสระสพป. พะเยา เขต 286ทอง4 
5โรงเรียนบ้านปงใหม่สพป. พะเยา เขต 284ทอง5 
6โรงเรียนบ้านยางขามสพป. พะเยา เขต 283ทอง6 
7โรงเรียนชุมชนบ้านบอนสพป. พะเยา เขต 282ทอง7 
8โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำสพป. พะเยา เขต 280ทอง8 
10. 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมสพป. พะเยา เขต 298ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนเทศบาลเวียงลอสพป. พะเยา เขต 297ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านสาสพป. พะเยา เขต 290ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนบ้านพระนั่งดินสพป. พะเยา เขต 288ทอง4 
5โรงเรียนบ้านไชยสถานสพป. พะเยา เขต 288ทอง4 
6โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยสพป. พะเยา เขต 287ทอง6 
7โรงเรียนบ้านห้วยกั้งสพป. พะเยา เขต 287ทอง6 
8โรงเรียนบ้านร่องส้านสพป. พะเยา เขต 286ทอง8 
9โรงเรียนบ้านสระสพป. พะเยา เขต 285ทอง9 
10โรงเรียนบ้านสร้อยศรีสพป. พะเยา เขต 285ทอง9 
11โรงเรียนชัยชุมภูสพป. พะเยา เขต 283ทอง11 
12โรงเรียนบ้านทุ่งติ้วสพป. พะเยา เขต 283ทอง11 
13โรงเรียนบ้านควรดงสพป. พะเยา เขต 282ทอง13 
14โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์สพป. พะเยา เขต 282ทอง13 
15โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำสพป. พะเยา เขต 282ทอง13 
16โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วสพป. พะเยา เขต 281ทอง16 
17โรงเรียนปิยมิตรวิทยาสพป. พะเยา เขต 2-- 


11.025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
 
 12. 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนเทศบาลเวียงลอสพป. พะเยา เขต 293ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนบ้านสระสพป. พะเยา เขต 291ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
3โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วสพป. พะเยา เขต 286ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
4โรงเรียนบ้านเลี้ยวสพป. พะเยา เขต 283ทอง4 
5โรงเรียนบ้านขุนกำลังสพป. พะเยา เขต 279เงิน5 
6โรงเรียนบ้านน้ำปุกสพป. พะเยา เขต 262ทองแดง6 
7โรงเรียนบ้านสันปูเลยสพป. พะเยา เขต 262ทองแดง6 


1. 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24สพป. พะเยา เขต 284ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยสพป. พะเยา เขต 2-- 


2. 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมสพป. พะเยา เขต 283ทองชนะเลิศ 
2โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยสพป. พะเยา เขต 2-- 


Comments